Preview Mode Links will not work in preview mode

Tuplaturinat - Yrittäjän rautaisannos markkinointia ja myyntiä


May 8, 2015

Tällä kerralla Tuplaturinoissa ja pureudutaan siihen, miksi loistavatkin markkinointi-ideat jäävät lopulta toteuttamatta. Käymme läpi viisi isointa syytä ja kaikkein suurin niistä viimeisenä. Puhutaan vähän myös someilemattomuudesta.